Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

L&R koncepce udržitelnosti

Myslet dnes na příští generace

Blaho lidí je pro L&R, jakožto podnik působící ve zdravotnictví, na prvním místě. Jsme přesvědčeni o tom, že čestný postoj zvyšuje výkon celého podniku. Přispívá ke snižování rizik, budování konkurenčních výhod a posiluje dobrou pověst podniku. Toto krédo se zrcadlí v celkovém vedení podniku: Sociálně a ekologicky odpovědné jednání je pro nás samozřejmostí.

Společně vynakládáme v našem podniku vše pro ochranu a zachování světa, v němž žijeme a pracujeme. Naším úkolem je vyvíjet výrobky s ohledem na blaho lidí i životní prostředí a rovněž na naši společenskou zodpovědnost či hospodářský úspěch.

Zde naleznete naše prohlášení k sociální a ekologické udržitelnosti