Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Kvalita

Z přesvědčení prvotřídní a certifikovaná

Když se jedná o zdravotnické prostředky L&R, tvoří prvotřídní kvalita základ pro důvěru a bezpečnost – jak pro uživatele, tak pro pacienty. Management kvality je u L&R živý a neustále se dále vyvíjí. Proto koncern pracuje výhradně podle definovaných standardů a s testovanými surovinami, přikoupenými díly, komponentami a službami.

Know-how ve vývoji a výrobě, skvělé zajištění jakosti a vyzrálé technologie patří k silným stránkám L&R. Spojením ověřeného a nového dokážeme vyrábět uživatelsky příznivé výrobky. Dvě věci přitom mají naprosto zásadní význam: bezpečnost a kvalita.

L&R pracuje na základě mezinárodně uznávaného a certifikovaného systému managementu kvality. Dodržujeme přitom mezinárodně platné specifické normy a předpisy pro výrobu a distribuci zdravotnických prostředků. Pouze výrobky splňující mezinárodní požadavky jsou příslušně označeny (např. označením CE) a uvolněny k prodeji. Nad rámec těchto náročných zákonných požadavků jsme však rovněž zavedli rozsáhlá měřítka celého řetězce tvorby hodnoty. Náš závod tedy neopouští žádný výrobek, který neabsolvoval rozsáhlou kontrolu kvality.

Přebíráme odpovědnost — žijeme kvalitou

Všichni pracovníci L&R jsou povinni aktivně zajišťovat kvalitu procesů, výrobků a služeb v rámci svého pracoviště. Tato podpora vědomí kvality a odpovědnosti je u L&R úkolem managementu. Management dbá na to, aby strategie kvality podniku a s ní spojené systémy, byly aktivně komunikovány a pochopeny. Stálé další vzdělávání, popř. kvalifikace, a ve všech úsecích podniku pevně zakotvený kontinuální proces zlepšování přispívají rovněž ke zvýšení pocitu zodpovědnosti a motivace pracovníků.

Optimalizace výzkumem a službami

Kromě toho L&R neustále pracuje formou četných klinických hodnocení a případových studií na optimalizaci svých výrobků a terapeutických koncepcí v zájmu svých zákazníků. Rovněž na kvalitu služeb klade L&R velký důraz. Zákazníkům je k dispozici mnoho odborně zdatných partnerů k jednání, kteří zajistí optimální péči.