Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Logistika

Zkrácení cest — přemostění vzdáleností

Optimalizovaná přeprava má pro obchodní činnost L&R zásadní význam. Abychom mohli našim zákazníkům spolehlivě dodávat zboží a zároveň omezit na minimum s tím spojené emise, neustále vylepšujeme naši logistiku.

Aby byly naše logistické procesy co nejefektivnější a šetrné ke klimatu, spolupracujeme s vybranými strategickými poskytovateli služeb. Zdravotnický management v praxi, na klinice a v lékárně zahrnuje také poskytnutí inteligentních logistických řešení, jimiž se staráme o to, aby byl správný výrobek ve správném čase v dostatečném množství a na správném místě k dispozici — kdykoli.

Na všech pracovištích podnikové skupiny L&R zásobujeme naše zákazníky přesně a spolehlivě z našich mezinárodních logistických center. Nejnovější technika skladování a kompletace, IT vazby a automatizované systémy nakládání a vykládání zajišťují v našich logistických centrech optimalizovaný systém skladování a přepravy.

Spolupráce s mezinárodními partnery přitom účelně doplňuje naše vlastní výkony. Ve všech našich postupech hraje důležitou roli důslednost a šetrné zacházení se zdroji.