Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Nákup a zásobování

Důležitý prvek v řetězci tvorby hodnoty

Použití vysoce kvalitních surovin do značné míry určuje kvalitu naší práce a našich výrobků. Chceme naše zákazníky i v budoucnu nadchnout novými nápady a skvělými výrobky. Proto se zvláště pečlivě uskutečňuje výběr a kvalifikování dodavatelů – spoléháme na schopné a spolehlivé dodavatele, kteří s námi spolupracují na neustálém zlepšování našich výrobků a procesů. Novými technologiemi, inovativními myšlenkami a jasným vědomím nákladů budujeme základ společného úspěchu. Tato partnerská spolupráce je předpokladem pro neustálou optimalizaci významných parametrů výkonu, kvality výrobků, nákladů, času a služeb v řetězci tvorby hodnoty.

Požadavky na naše dodavatele:

  • prokazatelná kompetence v oblasti kvality, technologie a inovace
  • konkurenceschopné podmínky a výkonnost, i v mezinárodním měřítku
  • zažitý systém managementu kvality
  • prvotřídní organizace a aktivní komunikace
  • vedení podniku podle nejmodernějších ekologických a sociálních aspektů

Náš úsek nákupu působí po celém světě a sleduje přitom cíl navázat dlouhodobou a kooperativní spolupráci s dodavateli, kteří mohou zajistit konstantně vysokou kvalitu a celosvětovou konkurenceschopnost. Díky know-how specializovaných nákupčích ve spojení s národními a mezinárodními dodavateli se nám to daří. Naši dodavatelé pocházejí z různých odvětví a regionů. Jsou mezi nimi podniky všech velikostí, protože zde není rozhodující pouze hospodářská síla podniku. Důraz klademe spíše na dlouhodobou spolupráci, založenou na vzájemném respektu a spolehlivosti. Pro L&R je rovněž důležité, abychom se s našimi partnery shodli se zřetelem na jejich filosofii, etické hodnoty a zodpovědné nakládání se zdroji.

Od našich obchodních partnerů očekáváme více než jen dodávku prvotřídních výrobků, surovin a služeb. Jsou pro nás důležitými kontaktními body na mezinárodních trzích a partnery při společném úspěšném vývoji výrobků a neustálém zlepšování.