Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Prvotřídní výrobky — základ všeho


V našem portfoliu se zrcadlí zkušenosti z více než 150 let ve vývoji, výrobě a odbytu zdravotnických prostředků, koncepcí a služeb.
L&R patří se svými prvotřídními výrobky a systémy k nejúspěšnějším poskytovatelům na trhu. Naše nabídka sahá od jednoduchého obvazového materiálu až po moderní terapeutické a pečovatelské systémy a je doplněna hospodárnými systémovými řešeními, která lze flexibilně přizpůsobit každodenním požadavkům.

Vysoce kvalitní vyzrálé výrobky, které den ode dne prokazují svoji terapeutickou účinnost, tvoří základ komplexních řešení L&R pro kliniku a praxi. Řešení ve formě sad a systémů i koncepce jako L&R Optiline přispívají k efektivnímu a hospodárnému uzpůsobení každodenní práce uživatele.

Naše nabídky služeb sahají od podpory ze strany našeho poradce pro zdravotnické prostředky až po poskytnutí fundovaných vědeckých brožur a publikací. Kromě toho nabízíme rozsáhlý program školení a seminářů pro lékaře, personál v ordinaci, ošetřovatele a terapeuty i pro lékárníky a pracovníky v lékárnách.

Výrobkové portfolio se dělí na následující výrobkové oblasti:

  • Ošetření rány
  • Obinadla a obvazy
  • Systémy sad a hygiena
  • Podtlaková terapie
  • L&R Optiline