Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Pracovníci

Náš nejdůležitější kapitál

Každý jednotlivý pracovník L&R pracuje pro jeden společný cíl: podporovat a chránit lidské zdraví.

Tento velký cíl je dosahován souhrnem mnoha jednotlivých úspěchů. Proto den ode dne prosazujeme naši podnikovou filosofii. Čestné pracovní podmínky, etika podnikání, odpovědnost za naše životní prostředí a udržitelné využívání zdrojů přitom nejsou jen prázdná slova, ale nedílná součást každodenní práce a naší filosofie. Základním předpokladem je zdravé a bezpečné pracovní prostředí.

Cíleně investujeme do zdraví a bezpečnosti našich pracovníků a patříme k předním podnikům v oboru. Nabízíme našim pracovníkům jistotu a příležitosti k rozvoji v rámci podniku s celosvětovou působností, aniž bychom přitom opomíjeli potenciál jednotlivce.

Našim pracovníkům poskytujeme příležitosti k rozvoji, volný prostor a uznání. Na oplátku od nich požadujeme vlastní odpovědnost, výkon a profesionalitu.

Chceme společně trvale růst a naše pracovníky si vybíráme velice pečlivě. Cíleně investujeme do školení a vzdělávání. Naše uznání se projevuje ve vzájemném jednání, v uznání iniciativy a výkonu, v jasné zpětné vazbě a v cílené podpoře.