Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Výroba L&R: Nejlepší praxe v odvětví

Díky skvělému know-how v oblasti technologie a procesů

Vyspělé know-how v oblasti výroby a technologie umožňuje L&R dodávat zákazníkům a uživatelům L&R výrobky přesně, hospodárně a v nejvyšší kvalitě.

Výrobní závody představují srovnávací měřítko v oboru. Neustálá optimalizace výrobních procesů s aktivním zapojením pracovníků s využitím metod Kaizen a Lean Management zajišťuje, že organizace dokáže rychle, efektivně a flexibilně reagovat na měnící se požadavky mezinárodních trhů. Cílem přitom je vždy co nejlépe optimalizovat řetězec tvorby hodnoty.

Dispoziční procesy a procesy plánování výroby jsou proto nastaveny na krátké časy realizace.

Komplexní IT systém napříč všemi výrobními závody zajišťuje efektivní plánování a řízení procesů po celém světě. Výrobní závody jsou v rámci koncernové strategie zaměřeny podle těžišť v oblasti výroby a technologie a integrují podle důležitosti úkolů systematicky vývojová centra L&R. Strategické a prostorové spojení vývoje a výroby v jednom místě zajišťuje rychlý a efektivní vývoj s nejlepšími výsledky.

Know-how v oblasti výroby zahrnuje nejen zpracování speciálních textilií a vláken, využívání chemických a biologických procesů, ale rovněž čisté výrobní procesy. Zvláštností výroby L&R je však zajisté vysoká technická kompetence ve vývoji vlastních výrobních technologií. To šetří cenný čas při vývoji výrobků a řešení.