Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Výzkum a inovace

Hledání toho nejlepšího

Vlastní činnost v oblasti výzkumu a vývoje je základem dlouholeté úspěšnosti našeho podniku. Investujeme na jedné straně do rozsáhlého výzkumu pro vývoj nových výrobků, a na druhé straně do optimalizace osvědčených koncepcí. Cílem přitom vždy je nalézt nejlepší řešení pro pacienta a uživatele.

Individuální potřeby se střetávají s řešeními na míru. Inovativní je to, co zákazník potřebuje.

Cílem vývojové činnosti L&R je průběžně poskytovat lepší výrobky, optimalizované v souladu s ekonomickými a ekologickými požadavky. K tomuto účelu L&R zkoumá měnící se požadavky v práci lékařů a ošetřovatelů — a věnuje zvláštní pozornost sociálním potřebám. Při vývojové činnosti rovněž bereme zřetel na ekologické vlivy. Náš úkol spatřujeme v nabídce snadno použitelných a ekonomicky atraktivních výrobků a služeb všem našim zákazníkům po celém světě Proto úzce spolupracujeme na vývoji výrobků s našimi dceřinými společnostmi a partnery na celém světě, a tím zajišťujeme současně celosvětový úspěch našich výrobků.

Přitom nás vede přesvědčení, že řešení musí být komplexní, aby mohlo být dlouhodobě úspěšné: Požadavkům na péči věnujeme stejnou pozornost, jako terapeutické účinnosti. Pro dosažení nejlepších výsledků a splnění ekonomických požadavků pracuje L&R v mezinárodních vývojových centrech. Ve středu pozornosti je vždy bezpečnost a prospěch zákazníků a pacientů.

Dalším stavebním kamenem, který přispívá k naplnění tohoto úsilí, je intenzivní dialog, který vede L&R s lékaři a ošetřovateli v praxi. Proto s odbornými poradci navštěvujeme naše zákazníky na místě a vyvinuli jsme a zavedli vlastní inovační proces. Tímto způsobem dokážeme uplatňovat ve vývoji nových výrobků nejnovější trendy a požadavky zákazníků a informovat zákazníky o zlepšených možnostech ošetření. Naše odborné znalosti pravidelně nabízíme k dispozici formou četných servisních výkonů a nezávislých odborných publikací.

Zde naleznete odborné publikace, vycházející z rozsáhlého výzkumu v rámci vývoje a optimalizace výrobků L&R