Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Žijeme partnerstvím

Hodnoty, jimiž žijeme: spolehlivost, pragmatičnost, náruživost

Stálé partnerství pro nás znamená zdvořilé a čestné vzájemné jednání. Považujeme za svoji povinnost mít stále na zřeteli dlouhodobou spokojenost zákazníka. Neboť ta je základem našeho podnikatelského úspěchu. Naši zákazníci se na nás spoléhají — na kvalitu našich výrobků a našich služeb. Učiníme vše proto, a často ještě mnohem více, abychom nezklamali v nás vkládanou důvěru.

Pro naši každodenní práci to znamená, že:

  • dodáváme vysoce kvalitní výrobky, koncepce a služby
  • klademe důraz na maximální spolehlivost při péči o naše zákazníky
  • jsme mezinárodně konkurenceschopní
  • podporujeme průběžně optimalizaci procesů našich zákazníků

Ve výsledku dostane zákazník něco více než vysoce kvalitní výrobky a koncepce: profesionální poradenství a podporu zkušených poradců v oblasti zdravotnických prostředků.

Žijeme partnerstvím — to je pro nás důležité

 

Partnerství znamená dávat i brát. Proto klademe i při spolupráci s našimi dodavateli stejně vysoké nároky na ně jako na nás samotné. Naši partneři sdílejí naše přesvědčení a podporují nás v naplňování těchto nároků. Naši partneři pracují odpovědně podle definovaných standardů a považují stejně jako my otevřenou komunikaci za základ úspěšné spolupráce. Klademe na to velký důraz, protože kvalita surovin, přikupovaných dílů, komponent a služeb do značné míry určuje kvalitu našich vlastních výrobků a služeb.