Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Suprasorb®

Pro každou ránu správný obvaz

Vlhké ošetření ran

Ošetření akutních nebo chronických ran vyžaduje citlivý postup, pečlivě sladěný s fázemi hojení rány, s použitím odpovídajících obvazů. Je třeba se zaměřit na zamezení infikování rány a elektivní a důslednou podporu hojení, šetrnou pro pacienta.

S výrobky Suprasorb nabízí L&R lékaři a ošetřujícímu personálu na klinice a v praxi kompletní sortiment pro vlhké hojení ran: pro všechny fáze hojení ran, pro všechny stupně exsudace, pro infikované a neinfikované
rány - pečlivě vzájemně sladěný kompletní sortiment.

Pacient je tak v průběhu celého procesu hojení optimálně ošetřován na základě principů vlhkého ošetření rány. Protože vlhké obvazy vytvářejí optimální prostředí pro mnoho procesů, které jsou rozhodující pro hojení ran.

L&R provádí intenzivní výzkum v oblasti ošetření ran a proto dodává výrobky odpovídající nejnovějšímu stanu vývoje. Výhoda pro uživatele: Dostane vše z jedné ruky k optimálnímu ošetření pacientů.

 1. Fáze exsudace

  • silná exsudace
  • proces srážení krve, čištění rány a ochrany proti infekci
  • eliminace narušené tkáně a choroboplodných zárodků (fagocytóza)

 2. Fáze granulace

  • tvoří se granulační tkáň
  • fibroblasty cestují do rány
  • začíná syntéza kolagenu
  • kapiláry vnikají do spodiny rány
  • exsudace se snižuje

 3. Fáze epitelizace

  • postupná diferenciace tkáně a epitelizace
  • epitelová tkáň narůstající od okraje překrývá postupně ránu
  • v konečné fázi kontrakce rány a tvorba jizvy

Interval převazů

Interval převazů určí ošetřující lékař podle stavu rány, stupně exsudace a případného sekundárního obvazu, nejpozději však po 5-7 dnech.